Hatten av, eller på...

Det kan väl ett barn förstå att man ska ha hatten på när solen gassar? Med sol-klockan på armen, som talar ett språk som minsta barn förstår, är det ingen match.

Att hitta de rätta orden och symbolerna, den rätta formuleringen både i text och grafik, förmedla det väsentliga, nå ända fram!

Posters, foldrar, loggor, vepor, illustrationer, annonser, flyers, flasketiketter, skyltar, tröjtryck, bildekorer, bokomslag, massor av profilmaterial med mera...