Många pixlar blir det

Det är varje gång lika inspirerande att ta sig an ett nytt projekt - att tillsammans ringa in verksamhet och vision, hitta rätt ton och tilltal - om det så handlar om barnartiklar, företagsutveckling eller multinationella diamantsågar.

Ofta är en av de viktigaste uppgifterna att strukturera allt material, vaska fram dess kvintessens för att kunna presentera på ett tydligt och tilltalande sätt. Ibland behövs en titt på den grafiska profilen för att få webb, trycksaker etc att tala samma språk.

Och lika viktig som helheten är omsorgen om detaljerna, för det väsentliga är att budskapet går fram klart och med trovärdighet. En och annan pixel brukar det bli att knåda...